Om CWmarketing

CWmarketing ble etablert høsten 2017, og drives av Christine Wassengen. Interessen for digital markedsføring og sosiale medier vokste seg stor etter å ha tatt Administrativ Koordinator ved eCademy fagskole. Innføring i publisering og  innholdsproduksjon på internett og sosiale medier var et av fagene, og lysten til å jobbe med nettopp dette ble enda større. I tillegg har jeg jobbet aktivt med digital markedsføring for CoWorx her i Kristiansand, hvor jeg nå har tatt over rollen som Markedsansvarlig. Erfaringene jeg har fått på veien hit har gitt meg en bedre forståelse for hvordan man skal bruke de ulike kanalene for å gjøre en bedrift mer synlig.

Høsten 2018,  og frem til sommeren 2019, har jeg studert Digital Markedsføring ved Norges Yrkesakademi. Dette for å få litt mer kunnskap blant annet innen det å  utforme nettsider, og det å annonsere budskap gjennom digitale kanaler. Siden det stadig blir flere måter å markedsføre en bedrift på, er det viktig å opprettholde kunnskapen innen dette.

Ved endt skolegang har jeg fått mer kompetanse blant annet innen markedsføring i digitale kanaler, tekst og innhold på nett, visuell webkommunikasjon, teknisk produksjon og analyse, og digital strategi og markedsplan. Det har vært et lærerikt år, og jeg ser frem til å bruke kompetansen jeg har fått i jobben min fremover.